< Go Back

Read in Catalan, English, Spanish

David Bestué

Barcelona (Spain)

David Bestué és artista i escriptor. Entre les exposicions individuals de la seva obra destaquen PASTORAL (La Panera, Lleida, 2021), MIRAMAR (Pols, València, 2020) i ROSI AMOR (Museu Reina Sofia, Madrid, 2017). Ha participat en exposicions col·lectives a Nova York (Biblioteca Pública de Nova York), Buenos Aires (Universitat Di Tella), Barcelona (MACBA), entre moltes altres. Entre 2003 i 2009 realitzar els catàlegs Enric Miralles a esquerra i dreta i Formalisme Pur sobre l’arquitectura espanyola del segle XX, tots dos publicats per Tenov.

Participated in: