< Go Back

Read in Catalan, English, Spanish

Doménec

Mataró (Spain)

Artista visual. Ha creat una obra fotogràfica, videogràfica, instal·lacions i intervencions en l’espai públic que prenen el projecte arquitectònic com una de les construccions imaginàries més complexes de la modernitat. Ha realitzat nombroses exposicions i projectes in situ a diferents llocs com Irlanda, Mèxic, Bèlgica, França, Itàlia, Estats Units, Canada, Israel, Palestina, Brasil, Eslovènia, Finlandia, Argentina, India, Filipines o Japó. El 2018 el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona va produir una gran exposició individual, un recorregut pel seu treball, des de finals dels anys noranta fins a l’actualitat. És coeditor de la publicació d’art, arquitectura i espai públic Roulotte.

Participated in: