< Go Back

ES_CULTURA Concurs d'art públic a L'Hospitalet

Read in Catalan, English, Spanish

L'objectiu d'aquest concurs és fer intervencions artístiques a la Plaça de la Cultura i els seus voltants, al barri de Bellvitge a L'Hospitalet, en el marc del festival ES_CULTURA, que se celebrarà per primera vegada aquest any.

 

Les propostes que s’instal·laran als llocs seleccionats pels participants poden ser objectes autoportants o suportats en ell mobiliari urbà (bancs, papereres, pals), així com actuacions a les superfícies de paviments i murs. Es descartaran aquelles propostes que impliquin fer intervencions permanents en murs i paviments, puguin causar danys al mobiliari públic i/o comportar riscos per a la integritat física de les persones.

 

Per a la construcció de les instal·lacions es faran servir els materials i tècniques proposats pels participants. El muntatge el portaran a terme els mateixos participants, amb el suport de personal tècnic facilitat per l’organització del concurs. Les instal·lacions romandran a l’espai públic durant els dies 26 i 27 de novembre de 2022.

 

Temes

Les propostes hauran d’abordar alguns dels aspectes següents relacionats amb el sentit de lloc:

 

- Memòries. Transmetre i compartir històries i experiències personals vinculades als espais públics; memòries i històries que es poden compartir amb la comunitat.
- Objectes parlants. Transformar el mobiliari urbà en objectes que transmetin missatges i idees.
- Espais buits. Identificar espais que passen desapercebuts i dotar-los d’un significat nou.
- Àgora. Proposar temes de debat sobre problemàtiques socials i culturals que afecten la vida de la comunitat i l’ús de l’espai públic (canvi climàtic, aïllament social, multiculturalitat, etc.).


Convocatòria

El concurs consta de tres seccions

- Estudiants d’ensenyament primari i secundari. Se seleccionaran 4 propostes, cadascuna dotada d’un premi de 300 euros per a l’adquisició de materials i instal·lació.
- Estudiants universitaris. Se seleccionaran 4 propostes, cadascuna dotada d’un premi de 500 euros per a l’adquisició de materials i instal·lació.
- Artistes individuals i col·lectius Se seleccionaran 4 propostes, cadascuna dotada de 1.500 euros per cobrir els costos de materials, instal·lació i honoraris.


Recepció de las propuestes

Les propostes s’enviaran per correu electrònic a info@a-place.eu

La data de recepció de les propostes és el 4 de noviembre de 2022, a las 24:00 horas.

 

Premi del públic

Un jurat popular seleccionarà tres instal·lacions, una a cada secció del concurs, que rebran els següents premis:

 

- Estudiants d’ensenyament primari i secundari. 200 euros
- Estudiants universitaris. 500 euros
- Artistes individuals i col·lectius. 1.000 euros


Més informació a les bases del concurs i l'adreça  info@a-place.eu

Other files:

Participants:

Leandro Madrazo

Partner

Barcelona (Spain)

A-Place project coordinator, full professor and director of the research group ARC Engineering and A...

Angel Martín Cojo

Partner

Barcelona (Spain)

Architect from the Polytechnic University of Madrid in 2006, finalising previous studies at the Scho...